آموزش ویژوال بیسیک و اصول برنامه نویسی

آموزش ویژوال بیسیک

آموزش ICDL - آموزش Access 2010

آموزش ICDL - آموزش Access 2010:

دریافت رمز عبور برای دانلود تمام بخش ها
خرید پستی

  1- مفاهیم تئوری بانک اطلاعاتی (رایگان) | دانلود از سرور PicoFile

  • تعریف بانک اطلاعاتی
  • مفهوم فیلد و رکورد
  • خواص فیلد ها
  • مفهوم کلید اصلی (Primary key)
  • انواع بانک اطلاعاتی
  • نرمال کردن جدول
  • مفهوم کلید خارجی و ارتباط بین جدول ها


  2- محیط Access ، ساخت جدول و انواع نوع داده (رایگان) | دانلود از سرور PicoFile

  • محیط Access 2010
  • ساخت جدول با نمای DataSheet
  • ساخت جدول با طراحی اولیه
  • انواع نوع ها در Access
  • نوع Lookup wizard


  3- خصوصیت اندازه ستون


  4- طراحی محیط کتابخانه

  • طراحی جداول و تعیین کلید اصلی


  5- مدیریت جدول ها

  • نکاتی در وارد کردن اطلاعات در جدول
  • برخی تنظیمات ظاهری DataSheet


  5.2- انواع نماها و ارتباط بین جداول

  • انواع نماهای جدول
  • اضافه نوع کتاب
  • خاصیت Caption
  • ارتباط بین جداول (RelationShips)
  • کاربرد Cascade Delete/Update


  6- حذف اطلاعات و برخی خواص دیگر ستون ها

  • حذف سطر و ستون اطلاعات
  • کاربرد Freeze
  • خاصیت InputMask
  • انواع قالب های InputMask
  • خاصیت Validation Rule/Text
  • خاصیت Reqired
  • خاصیت Indexed


  7- مرتب سازی و فیلتر

  • مرتب سازی و فیلتر
  • انواع فیلتر ها


  8- پرس و جو (Query)

  • مفهوم پرس و جو
  • ساخت با Query wizard
  • مدیریت جدول و پرس و جو


  9- نکاتی در مورد پرس و جو


  10- طراحی پرس و جو از ابتدا (Query Design)

  • محیط طراحی پرس و جو
  • شرط گذاری در پرس و جو
  • شرط گذاری تاریخ


  11- طراحی پرس و جو (2)

  • پرس و جو از پرس و جو
  • گرفتن اطلاعات شرط در اجرا
  • کاربرد Show
  • And و Or کردن شرط ها


  12- طراحی پرس و جو (3)

  • عملگر های مقایسه ای
  • استفاده از In در شرط
  • عملگر Like در شرط


  13- چند مثال از پرس و جو

  • پرس و جوی "نام افرادی که در نام آنها علی است و هنوز کتاب را تحویل کتابخانه ندادند."
  • پرس و جوی "کتاب های به امانت برده شده ی سال 1393"


  14- شرط با And و بر روی تاریخ (فقط یک سال خاص)


  15- عملیات دیگر در پرس و جو

  • مفهوم Totals در پرس و جو
  • نمایش تعداد کتاب ها از هر نوع کتاب
  • انواع پرس و جو های دیگر
  • Update جدول
  • Delete کردن برخی سطرهای جدول با شرط
  • کاربرد Union


  16- فرم ها (Forms)

  • مفهوم فرم ها
  • ساخت سریع با گزینه ی Form
  • ساخت با Form Wizard
  • ساخت با Form Design
  • کنترل TextBox و خواص کنترل ها
  • اتصال فرم به جدول و پرس و جو


  17- ادامه ی طراحی فرم

  • کنترل Button
  • انواع فرمان های کنترل Button
  • تنظیم عنوان فرم
  • قرار دادن عکس در عنوان
  • دیگر کنترل ها و کاربرد آنها


  18- گزارش

  • ساخت سریع با Report
  • انواع نماهای گزارش
  • ساخت با Report Wizard
  • گروه بندی کردن گزارش
  • ساخت با Repord Design
  • انواع بخش های گزارش و کاربرد آنها
  • اتصال گزارش به جدول و پرس و جو
  • درج شماره ی صفحه در گزارش


  19- گزارش (2)

  • تنظیمات کاغذ
  • مرتب سازی اطلاعات گزارش
  • گروه بندی اطلاعات گزارش
  • رنگ آمیزی
  • چاپ گزارش


  20- گزارش (3)

  • ایجاد برچسب با گزارش
  • تنظم خروجی گزارش (برای چاپ)


  21- Import و Export

  • ورود اطلاعات به اکسس (Import)
  • ساخت خروجی از جدول و پرس و جو در فایل های دیگر (Export)


  22- رمز عبور

  • ایجاد رمز عبور بر روی DataBase
  • باز کردن DataBase با Exclusive
  • برداشتن رمز عبور