آموزش ویژوال بیسیک و اصول برنامه نویسی

آموزش ویژوال بیسیک

آموزش ICDL - آموزش Excel 2010

آموزش ICDL - آموزش Excel 2010:

دریافت رمز عبور برای دانلود تمام بخش ها
خرید پستی


1- مفهوم صفحه گسترده و محیط Excel 2010 (رایگان) | دانلود از سرور PicoFile

 • مفهوم صفحه گسترده ها
 • محیط نرم افزار Excel 2010
 • ساختار آدرس دهی سلول ها
 • مفهوم کاربرگ و کارپوشه
 • ذخیره سازی سند


2- تنظیمات ظاهری (رایگان) | دانلود از سرور PicoFile

 • وارد کردن اطلاعات
 • انواع انتخاب محدوده
 • تغییر قالب بندی متن
 • خط کشی سلول ها و رنگ آمیزی


2.2- پر کردن خودکار و جا به جا شدن بین کارپوشه ها (رایگان) | دانلود از سرور PicoFile


3- انواع داده ها (رایگان) | دانلود از سرور PicoFile

 • تنظیم محدوده ی ورود اطلاعات
 • تنظیم انواع داده ها


4- برخی تنظیمات رایج

 • ساخت کاربرگ و تنظیمات دیگر آن
 • مزیت انواع داده ها
 • اضافه کردن سطر و ستون
 • اضافه کردن سلول و تنظیم آن
 • چرخاندن متن
 • ادغام سلول ها
 • Undo و Redo
 • تراز متن
 • چند خطی کردن سلول


5- تنظیمات دیگر

 • تنظیمات Cell Style
 • تنظیمات Format & Table
 • الگو در Excel


6- برخی تنظیمات سطر و ستون

 • مخفی سازی سطر و ستون
 • نکات حذف سطر و ستون و اضافه کردن سطر و ستون
 • تنظیم اندازه ی سطر و ستون


7- درج شکل و توضیحات و دو قالب بندی دیگر

 • ابزار Format Painter
 • درج Symbol
 • ایجاد خط جدید در سلول
 • اضافه کردن توضیحات به سلول
 • هم اندازه کردن متن با سلول


8- پر کردن پس زمینه ی سلول ها با قالب خاص


9- قالب بندی شرطی

 • مفهوم قالب بندی شرطی (Conditional Formatting)
 • جستجوی کالا با قالب بندی شرطی


10- تکمیل مثال جستجوی کالا


11- مدیریت کاربرگ ها

 • مدیریت قالب بندی شرطی
 • مفهوم Freeze و کاربرد آن
 • چند بخش کردن کاربرگ (Split)
 • مدیریت نمایش کاربرگ ها


12- آغاز فرمول نویسی

 • نحوه نوشتن فرمول
 • اولویت در عملگر ها
 • عملگر های مقایسه ای
 • درج فرمول در مثال فاکتور
 • گسترش فرمول


13- مفهوم توابع

 • تبدیل فرمول به فرمول قابل فهم کامپیوتر
 • مفهوم توابع
 • تابع Sum


14- توابع پرکاربرد

 • نکاتی در کپی فرمول ها
 • انواع درج (Paste)
 • آدرس مطلق و نسبی
 • تابع Count (تعداد)
 • تابع Average (میانگین)
 • تابع Min , Max
 • تابع Int , Round
 • تابع If
 • مثال بدهکار/بستانکار با تابع If


15- توابع دیگر

 • اصلاح مثال و نکته در مورد تابع If
 • تابع SumProduct
 • تابع CountIf
 • تابع SumIf


16- مدیریت خطاها و محافظت از سند

 • خطای N/A#
 • خطای ?NAME#
 • خطای NUM#
 • خطای !REF#
 • خطای VALUE#
 • خطای DIV/0 #
 • محافظت از سلول ها
 • رمز گذاری بر روی سند
 • اشتراک کارپوشه


17- نمودار

 • درج نمودار
 • تنظیمات ظاهری نمودار
 • عنوان نمودار و محور ها
 • نمودار های چند حالته
 • تنظیمات راهنمای نمودار
 • نمایش اعداد نمودار
 • ذخیره تنظیمات نمودار به صورت الگو
 • تنظیم حداقل و حداکثر نمودار


18- نمودار های خطی و دایره ای


19- لیست ها و قید ورود داده

 • مفهوم لیست
 • اضافه کردن ابزار Form
 • مرتب سازی
 • فیلتر (Filter) و انواع آن
 • شرط گذاری در ورود اطلاعات و پیغام اختصاصی


20- ماکرو (Macro)

 • ضبط یک ماکروی جدید
 • کاربرد Use Relative Reference
 • تغییر ماکرو با کد نویسی
 • اعمال (اتصال) ماکرو به یک دکمه


21- مثالی دیگر از ماکرو

 • مثال درج سطر جدید در جدول
 • اعمال (اتصال) ماکرو به یک شکل


22- چاپ

 • تنظیمات چاپ
 • محدوده چاپ
 • تکرار سر ستون ها در صفحات مختلف
 • تنظیمات محدوده چاپ در کادر چاپ