آموزش ویژوال بیسیک و اصول برنامه نویسی

آموزش ویژوال بیسیک

آموزش ویژوال بیسیک - جلسه نهم

دانلود کلیپ های جلسه نهم به مدت 42 دقیقه:


39- کنترل OptionButton و یک مثال از آن

کنترل OptionButton و یک مثال از آن. گروه کردن کنترل ها.


*دانلود از سرور PicoFile (پیکوفایل) // 14.6MB  // دانلود

*دانلود از سرور Trainbit (ترین بیت) // 14.6MB // دانلود

*دانلود به صورت غیر مستقیم از سایت آپارات // دانلود40- حلقه چیست؟ و دستور Print

حلقه چیست و چگونه کار می کند. چگونه می توان در ویژوال بیسیک حلقه تکرار ایجاد کرد. نحوه Debug کردن برنامه و نحوه ی استفاده از دستور Print و پارامترهای آن.


*دانلود از سرور PicoFile (پیکوفایل) // 18.1MB  // دانلود

*دانلود از سرور Trainbit (ترین بیت) // 18.1MB // دانلود

*دانلود به صورت غیر مستقیم از سایت آپارات // دانلود41- حلقه چیست - ادامه حلقه ها

تعیین تعداد گام های حلقه.


*دانلود از سرور PicoFile (پیکوفایل) // 3.50MB  // دانلود

*دانلود از سرور Trainbit (ترین بیت) // 3.5MB // دانلود

*دانلود به صورت غیر مستقیم از سایت آپارات // دانلود42- مثال جالب و پیچیده از حلقه و دستور Print

یک مثال جالب برای روش های برنامه نویسی با استفاده از حلقه ها و دستور Print.


*دانلود از سرور PicoFile (پیکوفایل) // 10.9MB  // دانلود

*دانلود از سرور Trainbit (ترین بیت) // 10.9MB // دانلود

*دانلود به صورت غیر مستقیم از سایت آپارات // دانلود


آموزش ویژوال بیسیک - جلسه هشتم

دانلود کلیپ های جلسه هشتم به مدت 44 دقیقه:


36- آموزش VB: کنترل CheckBox و کاربرد آن

کنترل CheckBox و کاربرد آن و دو مثال از ویندوز برای این کنترل. بررسی خواص مهم.


*دانلود از سرور PicoFile (پیکوفایل) // 14.8MB  // دانلود

*دانلود از سرور Trainbit (ترین بیت) // 14.8MB // دانلود

*دانلود به صورت غیر مستقیم از سایت آپارات // دانلود37- خواص مهم - شکل موس - ساخت برنامه در VB و آیکن آن و ...

خواص مهم از جمله تغییر شکل موس و استفاده از آن در کد نویسی؛ تغییر شکل موس با آیکن دلخواه؛ ساخت خروجی برنامه (فایل exe) و تنظیم کردن آیکن برنامه در خروجی؛ و چندین خواص مهم دیگر.


*دانلود از سرور PicoFile (پیکوفایل) // 18.4MB  // دانلود

*دانلود از سرور Trainbit (ترین بیت) // 18.4MB // دانلود

*دانلود به صورت غیر مستقیم از سایت آپارات // دانلود38- دستور Select case و مثال شماره تلفن- آموزش VB

دستور Select case و مثالی از آن در شماره تلفن. مثالی دیگر در مورد نمره با دستور Select case.


*دانلود از سرور PicoFile (پیکوفایل) // 16.7MB  // دانلود

*دانلود از سرور Trainbit (ترین بیت) // 16.7MB // دانلود

*دانلود به صورت غیر مستقیم از سایت آپارات // دانلود


آموزش ویژوال بیسیک - جلسه هفتم

دانلود کلیپ های جلسه هفتم به مدت 1 ساعت و 10 دقیقه:


29- ایجاد فرم ورود با شرط و نکات مهم

ایجاد فرم جدید در برنامه و ساخت فرم ورود با یک رمز دلخواه و نکاتی از جمله ستاره کردن نوشته ها ، طول نوشته ، نمایش فرم دوم ، بستن فرم ، نوشتن توضیحات در کد نویسی.


*دانلود از سرور PicoFile (پیکوفایل) // 10.7MB  // دانلود

*دانلود از سرور Trainbit (ترین بیت) // 10.78MB // دانلود

*دانلود به صورت غیر مستقیم از سایت آپارات // دانلود30- رمز ورود با استفاده از شرط

 ادامه کلیپ 29 و در صورتی که رمز اشتباه بود رنگ نوشته ها قرمز شود.


*دانلود از سرور PicoFile (پیکوفایل) // 821KB // دانلود

*دانلود از سرور Trainbit (ترین بیت) // 821KB // دانلود

*دانلود به صورت غیر مستقیم از سایت آپارات // دانلود31- رویداد FormLoad و دسترسی به کنترل های فرم دیگر

 رویداد FormLoad و کاربرد آن؛ کلمه Me به جای نام فرم و دسترسی به کنترل ها در فرم دیگر و تغییر مشخصات آنها.


*دانلود از سرور PicoFile (پیکوفایل) // 6.09MB // دانلود

*دانلود از سرور Trainbit (ترین بیت) // 6.1MB // دانلود

*دانلود به صورت غیر مستقیم از سایت آپارات // دانلود32- نمایش مشخصات کشور و عکس پرچم آن با وارد کردن نام کشور

 در این کلیپ در یک فرم نام کشور گرفته می شود و در فرم دیگر مشخصات آن کشور از قبیل جمعیت و وسعت و واحد پول به همراه عکس پرچم را نمایش می دهد.


*دانلود از سرور PicoFile (پیکوفایل) // 23.5MB // دانلود

*دانلود از سرور Trainbit (ترین بیت) // 23.52MB // دانلود

*دانلود به صورت غیر مستقیم از سایت آپارات // دانلود33ادامه مشخصات کشور و متغیرهای عمومی و فرم های دیالگ

 نمایش فرم و عدم دسترسی به فرم های زیرین. در این کلیپ نحوه استفاده از متغیر های عمومی نیز توضیح داده شده است. 


*دانلود از سرور PicoFile (پیکوفایل) // 13.6MB // دانلود

*دانلود از سرور Trainbit (ترین بیت) // 13.64MB // دانلود

*دانلود به صورت غیر مستقیم از سایت آپارات // دانلود34نام کاربری - رمز عبور ، عملگرهای منطقی و مقایسه ای و ترتیب فوکوس

 عملگرهای مقایسه ای و منطقی در شرط و نحوه تنظیم کردن ترتیب فوکوس در کنترل ها یا اشیای روی فرم.


*دانلود از سرور PicoFile (پیکوفایل) // 20.7MB // دانلود

*دانلود از سرور Trainbit (ترین بیت) // 20.74MB // دانلود

*دانلود به صورت غیر مستقیم از سایت آپارات // دانلود35کنترل Image و کادر پیغام - تکمیل مثال نمایش مشخصات کشورها

 با استفاده از کنترل PictureBox نمی توانیم تصویر را به اندازه دلخواه در آوریم ولی با کنترل Image امکان پذیر است. در این کلیپ نحوه نمایش کادر پیغام با تمام مشخصات آن نیز توضیح داده شده است. 


*دانلود از سرور PicoFile (پیکوفایل) // 11.6MB // دانلود

*دانلود از سرور Trainbit (ترین بیت) // 11.66MB // دانلود

*دانلود به صورت غیر مستقیم از سایت آپارات // دانلود


آموزش ویژوال بیسیک - جلسه ششم

دانلود کلیپ های جلسه ششم به مدت 50 دقیقه:


26- متغیرهای محلی، ایستا، عمومی و ثابت ها و کاربرد آنها

نحوه تعریف ثابت و اینکه ثابت ها در کجا استفاده می شوند. تفاوت متغیرهای محلی و ایستا و عمومی و کاربرد آنها در برنامه نویسی در این کلیپ توضیح داده شده است.


*دانلود از سرور PicoFile (پیکوفایل) // 15.9MB // دانلود

*دانلود از سرور Trainbit (ترین بیت) // 15.9MB // دانلود

*دانلود به صورت غیر مستقیم از سایت آپارات // دانلود27- عملگر + ، الحاق و Like و مثال تشخیص شهر شماره تلفن

 نحوه جمع دو رشته با استفاده از + و عملگر الحاق و تفاوت این دو و یک مثال از آنها. در ادامه کلیپ عملگر Like توضیح داده می شود به همراه مثالی از آن. که در مثال شهر مربوط به هر تلفن همراه مشخص می شود.


*دانلود از سرور PicoFile (پیکوفایل) // 17MB // دانلود

*دانلود از سرور Trainbit (ترین بیت) // 17.09MB // دانلود

*دانلود به صورت غیر مستقیم از سایت آپارات // دانلود28- مفهوم دستورات شرطی - دستور IF

مفهوم دستورات شرطی و نحوه نوشتن دستور شرطی IF در ویژوال بیسیک.


*دانلود از سرور PicoFile (پیکوفایل) // 15.7MB // دانلود

*دانلود از سرور Trainbit (ترین بیت) // 15.73MB // دانلود

*دانلود به صورت غیر مستقیم از سایت آپارات // دانلود