آموزش ویژوال بیسیک و اصول برنامه نویسی

آموزش ویژوال بیسیک

آموزش ویژوال بیسیک - جلسه یازدهم

دانلود کلیپ های جلسه یازدهم به مدت 61 دقیقه:


47- مفهوم تابع

مفهوم تابع در ویژوال بیسیک و دو مثال ساده از آن.


*دانلود از سرور PicoFile (پیکوفایل) // 17.3MB  // دانلود

*دانلود از سرور Trainbit (ترین بیت) // 17.3MB // دانلود

*دانلود به صورت غیر مستقیم از سایت آپارات // دانلود48- ارسال مقادیر به تابع (با مقدار با مرجع) - 1

نوع ورودی ها (آرگومان های) تابع. ارسال با مقدار و ارسال با مرجع.


*دانلود از سرور PicoFile (پیکوفایل) // 9.6MB  // دانلود

*دانلود از سرور Trainbit (ترین بیت) // 9.6MB // دانلود

*دانلود به صورت غیر مستقیم از سایت آپارات // دانلود49- ارسال به تابع با مقدار و با مرجع - 2

ادامه دو نوع ورودی توابع (با مقدار و با مرجع) و یک مثال از آن.


*دانلود از سرور PicoFile (پیکوفایل) // 18.9MB  // دانلود

*دانلود از سرور Trainbit (ترین بیت) // 18.9MB // دانلود

*دانلود به صورت غیر مستقیم از سایت آپارات // دانلود50- مثالی از تابع

یک مثال کاربردی از تابع. تابعی که تاریخ را دریافت کرده و مشخص کند که تاریخ صحیح است یا خیر.


*دانلود از سرور PicoFile (پیکوفایل) // 26MB  // دانلود

*دانلود از سرور Trainbit (ترین بیت) // 26MB // دانلود

*دانلود به صورت غیر مستقیم از سایت آپارات // دانلود51- ماژول در ویژوال بیسیک

مفهوم ماژوال ، طریقه ی اضافه کردن ماژول و کاربرد آن در ویژوال بیسیک.


*دانلود از سرور PicoFile (پیکوفایل) // 19.2MB  // دانلود

*دانلود از سرور Trainbit (ترین بیت) // 19.2MB // دانلود

*دانلود به صورت غیر مستقیم از سایت آپارات // دانلود52- برخی رویدادهای فرم

ویدادهای مربوط به فرم (Load-Activate-Unload). مثال دیدن عکس ها و لود کردن آنها از حافظه و تشخیص مسیر جاری. 


*دانلود از سرور PicoFile (پیکوفایل) // 39.3MB  // دانلود

*دانلود از سرور Trainbit (ترین بیت) // 39.3MB // دانلود

*دانلود به صورت غیر مستقیم از سایت آپارات // دانلود53- رویدادهای GotFocus و LostFocus

رویدادهای GotFocus و LostFocus و مثال جالب از آن. 


*دانلود از سرور PicoFile (پیکوفایل) // 13.5MB  // دانلود

*دانلود از سرور Trainbit (ترین بیت) // 13.5MB // دانلود

*دانلود به صورت غیر مستقیم از سایت آپارات // دانلود


آموزش ویژوال بیسیک - جلسه دهم

دانلود کلیپ های جلسه دهم به مدت 41 دقیقه:


43- حلقه های نامحدود (Do While)

نحوه ی ایجاد حلقه های نامحدود در ویژوال بیسیک.


*دانلود از سرور PicoFile (پیکوفایل) // 8.2MB  // دانلود

 *دانلود از سرور Trainbit (ترین بیت) // 8.2MB // دانلود

*دانلود به صورت غیر مستقیم از سایت آپارات // دانلود44- حلقه های نامحدود

دو مثال از حلقه های نامحدود. فاکتوریل با حلقه و جمع ارقام اعداد با حلقه های نامحدود.


*دانلود از سرور PicoFile (پیکوفایل) // 7.5MB  // دانلود

*دانلود از سرور Trainbit (ترین بیت) // 7.5MB // دانلود

*دانلود به صورت غیر مستقیم از سایت آپارات // دانلود45- روالهای فرعی و کاربرد آنها

روال های فرعی و کاربرد آنها در برنامه نویسی.


*دانلود از سرور PicoFile (پیکوفایل) // 15.1MB  // دانلود

*دانلود از سرور Trainbit (ترین بیت) // 15.1MB // دانلود

*دانلود به صورت غیر مستقیم از سایت آپارات // دانلود46- ورودی (آرگومان) در رویه ها

ارسال ورودی به روال ها و طریقه ی نوشتن ورودی ها.


*دانلود از سرور PicoFile (پیکوفایل) // 10.6MB  // دانلود

*دانلود از سرور Trainbit (ترین بیت) // 10.6MB // دانلود

*دانلود به صورت غیر مستقیم از سایت آپارات // دانلود


آموزش ویژوال بیسیک - جلسه نهم

دانلود کلیپ های جلسه نهم به مدت 42 دقیقه:


39- کنترل OptionButton و یک مثال از آن

کنترل OptionButton و یک مثال از آن. گروه کردن کنترل ها.


*دانلود از سرور PicoFile (پیکوفایل) // 14.6MB  // دانلود

*دانلود از سرور Trainbit (ترین بیت) // 14.6MB // دانلود

*دانلود به صورت غیر مستقیم از سایت آپارات // دانلود40- حلقه چیست؟ و دستور Print

حلقه چیست و چگونه کار می کند. چگونه می توان در ویژوال بیسیک حلقه تکرار ایجاد کرد. نحوه Debug کردن برنامه و نحوه ی استفاده از دستور Print و پارامترهای آن.


*دانلود از سرور PicoFile (پیکوفایل) // 18.1MB  // دانلود

*دانلود از سرور Trainbit (ترین بیت) // 18.1MB // دانلود

*دانلود به صورت غیر مستقیم از سایت آپارات // دانلود41- حلقه چیست - ادامه حلقه ها

تعیین تعداد گام های حلقه.


*دانلود از سرور PicoFile (پیکوفایل) // 3.50MB  // دانلود

*دانلود از سرور Trainbit (ترین بیت) // 3.5MB // دانلود

*دانلود به صورت غیر مستقیم از سایت آپارات // دانلود42- مثال جالب و پیچیده از حلقه و دستور Print

یک مثال جالب برای روش های برنامه نویسی با استفاده از حلقه ها و دستور Print.


*دانلود از سرور PicoFile (پیکوفایل) // 10.9MB  // دانلود

*دانلود از سرور Trainbit (ترین بیت) // 10.9MB // دانلود

*دانلود به صورت غیر مستقیم از سایت آپارات // دانلود


آموزش ویژوال بیسیک - جلسه هشتم

دانلود کلیپ های جلسه هشتم به مدت 44 دقیقه:


36- آموزش VB: کنترل CheckBox و کاربرد آن

کنترل CheckBox و کاربرد آن و دو مثال از ویندوز برای این کنترل. بررسی خواص مهم.


*دانلود از سرور PicoFile (پیکوفایل) // 14.8MB  // دانلود

*دانلود از سرور Trainbit (ترین بیت) // 14.8MB // دانلود

*دانلود به صورت غیر مستقیم از سایت آپارات // دانلود37- خواص مهم - شکل موس - ساخت برنامه در VB و آیکن آن و ...

خواص مهم از جمله تغییر شکل موس و استفاده از آن در کد نویسی؛ تغییر شکل موس با آیکن دلخواه؛ ساخت خروجی برنامه (فایل exe) و تنظیم کردن آیکن برنامه در خروجی؛ و چندین خواص مهم دیگر.


*دانلود از سرور PicoFile (پیکوفایل) // 18.4MB  // دانلود

*دانلود از سرور Trainbit (ترین بیت) // 18.4MB // دانلود

*دانلود به صورت غیر مستقیم از سایت آپارات // دانلود38- دستور Select case و مثال شماره تلفن- آموزش VB

دستور Select case و مثالی از آن در شماره تلفن. مثالی دیگر در مورد نمره با دستور Select case.


*دانلود از سرور PicoFile (پیکوفایل) // 16.7MB  // دانلود

*دانلود از سرور Trainbit (ترین بیت) // 16.7MB // دانلود

*دانلود به صورت غیر مستقیم از سایت آپارات // دانلود


آموزش ویژوال بیسیک - جلسه هفتم

دانلود کلیپ های جلسه هفتم به مدت 1 ساعت و 10 دقیقه:


29- ایجاد فرم ورود با شرط و نکات مهم

ایجاد فرم جدید در برنامه و ساخت فرم ورود با یک رمز دلخواه و نکاتی از جمله ستاره کردن نوشته ها ، طول نوشته ، نمایش فرم دوم ، بستن فرم ، نوشتن توضیحات در کد نویسی.


*دانلود از سرور PicoFile (پیکوفایل) // 10.7MB  // دانلود

*دانلود از سرور Trainbit (ترین بیت) // 10.78MB // دانلود

*دانلود به صورت غیر مستقیم از سایت آپارات // دانلود30- رمز ورود با استفاده از شرط

 ادامه کلیپ 29 و در صورتی که رمز اشتباه بود رنگ نوشته ها قرمز شود.


*دانلود از سرور PicoFile (پیکوفایل) // 821KB // دانلود

*دانلود از سرور Trainbit (ترین بیت) // 821KB // دانلود

*دانلود به صورت غیر مستقیم از سایت آپارات // دانلود31- رویداد FormLoad و دسترسی به کنترل های فرم دیگر

 رویداد FormLoad و کاربرد آن؛ کلمه Me به جای نام فرم و دسترسی به کنترل ها در فرم دیگر و تغییر مشخصات آنها.


*دانلود از سرور PicoFile (پیکوفایل) // 6.09MB // دانلود

*دانلود از سرور Trainbit (ترین بیت) // 6.1MB // دانلود

*دانلود به صورت غیر مستقیم از سایت آپارات // دانلود32- نمایش مشخصات کشور و عکس پرچم آن با وارد کردن نام کشور

 در این کلیپ در یک فرم نام کشور گرفته می شود و در فرم دیگر مشخصات آن کشور از قبیل جمعیت و وسعت و واحد پول به همراه عکس پرچم را نمایش می دهد.


*دانلود از سرور PicoFile (پیکوفایل) // 23.5MB // دانلود

*دانلود از سرور Trainbit (ترین بیت) // 23.52MB // دانلود

*دانلود به صورت غیر مستقیم از سایت آپارات // دانلود33ادامه مشخصات کشور و متغیرهای عمومی و فرم های دیالگ

 نمایش فرم و عدم دسترسی به فرم های زیرین. در این کلیپ نحوه استفاده از متغیر های عمومی نیز توضیح داده شده است. 


*دانلود از سرور PicoFile (پیکوفایل) // 13.6MB // دانلود

*دانلود از سرور Trainbit (ترین بیت) // 13.64MB // دانلود

*دانلود به صورت غیر مستقیم از سایت آپارات // دانلود34نام کاربری - رمز عبور ، عملگرهای منطقی و مقایسه ای و ترتیب فوکوس

 عملگرهای مقایسه ای و منطقی در شرط و نحوه تنظیم کردن ترتیب فوکوس در کنترل ها یا اشیای روی فرم.


*دانلود از سرور PicoFile (پیکوفایل) // 20.7MB // دانلود

*دانلود از سرور Trainbit (ترین بیت) // 20.74MB // دانلود

*دانلود به صورت غیر مستقیم از سایت آپارات // دانلود35کنترل Image و کادر پیغام - تکمیل مثال نمایش مشخصات کشورها

 با استفاده از کنترل PictureBox نمی توانیم تصویر را به اندازه دلخواه در آوریم ولی با کنترل Image امکان پذیر است. در این کلیپ نحوه نمایش کادر پیغام با تمام مشخصات آن نیز توضیح داده شده است. 


*دانلود از سرور PicoFile (پیکوفایل) // 11.6MB // دانلود

*دانلود از سرور Trainbit (ترین بیت) // 11.66MB // دانلود

*دانلود به صورت غیر مستقیم از سایت آپارات // دانلود


آموزش ویژوال بیسیک - جلسه ششم

دانلود کلیپ های جلسه ششم به مدت 50 دقیقه:


26- متغیرهای محلی، ایستا، عمومی و ثابت ها و کاربرد آنها

نحوه تعریف ثابت و اینکه ثابت ها در کجا استفاده می شوند. تفاوت متغیرهای محلی و ایستا و عمومی و کاربرد آنها در برنامه نویسی در این کلیپ توضیح داده شده است.


*دانلود از سرور PicoFile (پیکوفایل) // 15.9MB // دانلود

*دانلود از سرور Trainbit (ترین بیت) // 15.9MB // دانلود

*دانلود به صورت غیر مستقیم از سایت آپارات // دانلود27- عملگر + ، الحاق و Like و مثال تشخیص شهر شماره تلفن

 نحوه جمع دو رشته با استفاده از + و عملگر الحاق و تفاوت این دو و یک مثال از آنها. در ادامه کلیپ عملگر Like توضیح داده می شود به همراه مثالی از آن. که در مثال شهر مربوط به هر تلفن همراه مشخص می شود.


*دانلود از سرور PicoFile (پیکوفایل) // 17MB // دانلود

*دانلود از سرور Trainbit (ترین بیت) // 17.09MB // دانلود

*دانلود به صورت غیر مستقیم از سایت آپارات // دانلود28- مفهوم دستورات شرطی - دستور IF

مفهوم دستورات شرطی و نحوه نوشتن دستور شرطی IF در ویژوال بیسیک.


*دانلود از سرور PicoFile (پیکوفایل) // 15.7MB // دانلود

*دانلود از سرور Trainbit (ترین بیت) // 15.73MB // دانلود

*دانلود به صورت غیر مستقیم از سایت آپارات // دانلود

آموزش ویژوال بیسیک - جلسه پنجم

دانلود کلیپ های جلسه پنجم به مدت 1 ساعت و 2 دقیقه:


22- متغیر در ویژوال بیسیک

نحوه تعریف متغیر و انواع آن.


*دانلود از سرور PicoFile (پیکوفایل) // 13.8MB // دانلود

 *دانلود از سرور Trainbit (ترین بیت) // 13.87MB // دانلود

*دانلود به صورت غیر مستقیم از سایت آپارات // 10.86MB // دانلود23- تابع Val و کنترل TextBox در ویژوال بیسیک

کاربرد تابع Val و نحوه استفاده از آن. کاربرد کنترل TextBox و استفاده از آن برای گرفتن اطلاعات از کاربر


*دانلود از سرور PicoFile (پیکوفایل) // 11.9MB // دانلود

*دانلود از سرور Trainbit (ترین بیت) // 11.9MB // دانلود

*دانلود به صورت غیر مستقیم از سایت آپارات // 9.64MB // دانلود24- محاسبه حقوق خالص

یک مثال که نشان دهنده حقوق خالص یک کارمند است. در این کلیپ توضیحات اضافی عبارتند از: کلید میانبر برای دکمه ها، فوکوس و دادن فوکوس در کنترل ها ، طراحی فرم و تغییر اندازه و مکان کنترل ها بر اساس کنترل دیگر.


*دانلود از سرور PicoFile (پیکوفایل) // 20.5MB // دانلود

*دانلود از سرور Trainbit (ترین بیت) // 20.55MB // دانلود

*دانلود به صورت غیر مستقیم از سایت آپارات // 17.8MB // دانلود25- ماشین حساب ساده
ساخت ماشین حساب ساده که چهار عمل ساده (+-*/) را انجام می دهد. علاوه بر این نکاتی که در حین آموزش در این کلیپ وجود دارد: موقعیت فرم در زمان اجرا، نحوه نام گذاری و تغییر نوع فرم از جمله دکمه های ماکس و مین نوار عنوان. 

*دانلود از سرور PicoFile (پیکوفایل) // 16.9MB // دانلود

*دانلود از سرور Trainbit (ترین بیت) // 16.97MB // دانلود

*دانلود به صورت غیر مستقیم از سایت آپارات // 13.40MB // دانلود


آموزش ویژوال بیسیک - جلسه چهارم

دانلود کلیپ های جلسه چهارم به مدت 1 ساعت و 8 دقیقه:


16- فلوچارت و حل چند مثال از آن

نحوه تبدیل الگوریتم به یکسری اشکال و نماد که فلوچارت نام دارد.


*دانلود از سرور PicoFile (پیکوفایل) // 22.2MB // دانلود

*دانلود از سرور Trainbit (ترین بیت) // 22.22MB // دانلود

*دانلود به صورت غیر مستقیم از سایت آپارات // 16.50MB // دانلود17- فلوچارت قسمت دوم

ادامه توضیحات فلوچارت و نکات دیگر از آن.


*دانلود از سرور PicoFile (پیکوفایل) // 11.6MB // دانلود

*دانلود از سرور Trainbit (ترین بیت) // 11.7MB // دانلود

*دانلود به صورت غیر مستقیم از سایت آپارات // 9.20MB // دانلود18- آشنایی با محیط ویژوال بیسیک

باز کردن زبان برنامه نویسی ویژوال بیسیک و آشنایی با محیط آن.


*دانلود از سرور PicoFile (پیکوفایل) // 8.16MB // دانلود

*دانلود از سرور Trainbit (ترین بیت) // 8.16MB // دانلود

*دانلود به صورت غیر مستقیم از سایت آپارات // 6.7MB // دانلود19- ذخیره پروژه در ویژوال بیسیک
نحوه ذخیره کل پروژه در ویژوال بیسیک.

*دانلود از سرور PicoFile (پیکوفایل) // 8.29MB // دانلود

*دانلود از سرور Trainbit (ترین بیت) // 8.3MB // دانلود

*دانلود به صورت غیر مستقیم از سایت آپارات // 5.71MB // دانلود20- آشنایی با خواص کنترل برچسب (Label)
 آشنایی با خواص کنترل Label یا برچسب. خواص عبارتند از: Left, Top, Width, Height, Caption, ForeColor, BackColor, Font, Alignment

*دانلود از سرور PicoFile (پیکوفایل) // 10.9MB // دانلود

*دانلود از سرور Trainbit (ترین بیت) // 10.96MB // دانلود

*دانلود به صورت غیر مستقیم از سایت آپارات // 8.94MB // دانلود21- شئ و رویداد آن و آغاز کد نویسی
مفهوم شئ در ویژوال بیسیک و رویداد شئ و شروع به کد نویسی. آغاز کد نویسی در ویژوال بیسیک.
 

*دانلود از سرور PicoFile (پیکوفایل) // 13.7MB // دانلود

*دانلود از سرور Trainbit (ترین بیت) // 13.78MB // دانلود

*دانلود به صورت غیر مستقیم از سایت آپارات // 11.53MB // دانلود


آموزش برنامه نویسی - جلسه سوم

دانلود کلیپ های جلسه سوم به مدت 50 دقیقه:


12- مثال پیچیده از الگوریتم

در این الگوریتم تمام نوع های آن وجود دارد و انتهای کلیپ نحوه ی جابجایی دو متغیر گفته شده است.


*دانلود از سرور PicoFile (پیکوفایل) // 15MB // دانلود

*دانلود از سرور Trainbit (ترین بیت) // 15.1MB // دانلود

*دانلود به صورت غیر مستقیم از سایت آپارات // 12.61MB // دانلود13- الگوریتم جمع ارقام یک عدد

در این کلیپ الگوریتم جمع ارقام یک عدد گفته شده است مثلا 2568=2+5+6+8 خروجی الگوریتم خواهد بود.


*دانلود از سرور PicoFile (پیکوفایل) // 10.5MB // دانلود

*دانلود از سرور Trainbit (ترین بیت) // 10.57MB // دانلود

*دانلود به صورت غیر مستقیم از سایت آپارات // 8.05MB // دانلود14- الگوریتم فاکتوریل

نحوه ی نوشتن الگوریتم محاسبه فاکتوریل. !N


*دانلود از سرور PicoFile (پیکوفایل) // 5.12MB // دانلود

*دانلود از سرور Trainbit (ترین بیت) // 5.13MB // دانلود

*دانلود به صورت غیر مستقیم از سایت آپارات // 4.50MB // دانلود15- الگوریتم محاسبه مالیات حقوق و تبدیل ثانیه به ساعت و دقیقه
در این کلیپ، الگوریتم محاسبه مالیات حقوق و الگوریتم تبدیل ثانیه به ساعت و دقیقه آورده شده است.

*دانلود از سرور PicoFile (پیکوفایل) // 13.1MB // دانلود

*دانلود از سرور Trainbit (ترین بیت) // 13.19MB // دانلود

*دانلود به صورت غیر مستقیم از سایت آپارات // 10.52MB // دانلود


آموزش برنامه نویسی - جلسه دوم

دانلود کلیپ های جلسه دوم به مدت 58 دقیقه:


7- عملگرهای منطقی در شرط ها

در بررسی یک شرط گاهی لازم است ما دو شرط را با هم بررسی کنیم که از عملگرهای منطقی استفاده می کنیم. این کلیپ مربوط به آشنایی با عملگرهای منطقی است.


*دانلود از سرور PicoFile (پیکوفایل) // 10.8MB // دانلود

*دانلود از سرور Trainbit (ترین بیت) // 10.89MB // دانلود

*دانلود به صورت غیر مستقیم از سایت آپارات // 8.86MB // دانلود8- عملگرهای منطقی و فرق And و Or

تفاوت بین دو عملگر منطقی And و Or با مثال روزمره و توضیح با استفاده از یک مدار که همیشه در ذهن شما بماند و تفاوت این دو برایتان روشن شود


*دانلود از سرور PicoFile (پیکوفایل) // 7.03MB // دانلود

*دانلود از سرور Trainbit (ترین بیت) // 7.04MB // دانلود

*دانلود به صورت غیر مستقیم از سایت آپارات // 6.06MB // دانلود9- مثال های دیگر از عملگرهای منطقی

چند مثال دیگر از عملگرهای منطقی


*دانلود از سرور PicoFile (پیکوفایل) // 6.33MB // دانلود

*دانلود از سرور Trainbit (ترین بیت) // 6.34MB // دانلود

*دانلود به صورت غیر مستقیم از سایت آپارات // 5.41MB // دانلود10- حلقه در الگوریتم
کارهای تکراری بر اساس یک قاعده را می توان با استفاده از حلقه ها نوشت که باعث می شود با چند خط کد، دستوری را به هر تعداد که مورد نظر است تکرار کرد.

*دانلود از سرور PicoFile (پیکوفایل) // 9.32MB // دانلود

*دانلود از سرور Trainbit (ترین بیت) // 9.33MB // دانلود

*دانلود به صورت غیر مستقیم از سایت آپارات // 8.56MB // دانلود11- مثال هایی از حلقه در الگوریتم
چند مثال دیگر از حلقه در الگوریتم و مبحث تکمیلی


*دانلود از سرور PicoFile (پیکوفایل) // 15.1MB // دانلود

*دانلود از سرور Trainbit (ترین بیت) // 15.17MB // دانلود

*دانلود به صورت غیر مستقیم از سایت آپارات // 11.46MB // دانلود


<< 1 2 3 4 5 >>